NEN 3140 Keuring

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werkgevers elektrische toestellen veilig gebruiken.

Dat verplicht de Arbo-wet. De eisen die de wet stelt aan de veiligheid staan in de NEN 3140 norm.

Veiligheidsbewustzijn:

Besten Machines bv is gespecialiseerd in het keuren van uw installaties en in het adviseren over de NEN 3140 norm. U voldoet dan niet alleen aan de wettelijke eisen en uw juridische aansprakelijkheid. In uw bedrijf ontstaat ook een stuk veiligheidsbewustzijn bij uw personeel en dat is in het belang van iedereen. Tenslotte laat u als werkgever merken dat u alles doet om incidenten te voorkomen.

NEN 3140 norm:

De NEN 3140 norm bestaat uit 3 delen:

  • - Elektrische arbeidsmiddelen

  • - Elektrische installaties

  • - Instructie van personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken

NEN 3140 keuring elektrische arbeidsmiddelen:

Het gebruik van elektrische arbeidsmiddelen vereist volgens NEN 3140 een periodieke inspectie. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit metingen en tests door een voldoende onderricht persoon. Besten Machinehandel heeft hiervoor alle benodigde certificaten in huis.

NEN 3140 keuring elektrische installaties:

De periodieke inspectie van bestaande elektrische installaties is verplicht volgend EN 50110 om veilig gebruik van de installaties te verzekeren. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit metingen en tests. Nieuwe installaties moeten worden geïnspecteerd volgens NEN 1010. Alleen een vakbekwaam persoon mag deze inspecties uitvoeren. Deze persoon heeft kennis van elektrotechniek op minstens Lager Beroepsonderwijs energietechniek en heeft kennis van NEN 3140, NEN 1010 en eventueel aanvullende normen rond het uitvoeren van een inspectie.

Instructie van personen:

Iedereen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werkt moet periodiek een veiligheidsinstructie krijgen. Deze instructie is niet alleen voor elektrotechnische, maar ook voor niet-elektrotechnische personen verplicht. De instructie heeft betrekking op het elektrische gevaar dat de persoon bij zijn of haar werkzaamheden loopt. Dit geldt voor elektrotechnisch werk maar ook voor niet elektrotechnisch werk.

De complete NEN 3140 norm is een dik boekwerk. Neemt u contact met ons op en wij vertellen u graag meer over de norm en wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen.